Kalendár

17/2018_SR Efektívny manažment parodontológie v modernej privátnej praxi
Od štvrtok, 22 február 2018
Do sobota, 24 február 2018
Kontakt 0908 974 703, telefón: 0908974703, e-mail: kovalova@nextra.sk
-- Špecializácie: Stomatológia, , Dentoalveolárna chirurgia;Mukogingiválna chirurgia;Choroby slizníc ústnej dutiny, Management;Ekonomika;Iné (prosím špecifikujte);Preventívne zubné lekárstvo, parodontológia
Miesto Prešov - klinika ORL a maxilofaciálnej chirurgie
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.