Kalendár

18/2018_SR Efektívny manažment parodontológie v modernej privátnej praxi
Od štvrtok, 15 marec 2018
Do sobota, 17 marec 2018
Kontakt 0908974703, telefón: 0908974703, e-mail: kovalova@nextra.sk
-- Špecializácie: Stomatológia, , Dentoalveolárna chirurgia;Mukogingiválna chirurgia;Choroby slizníc ústnej dutiny, Management;Ekonomika;Iné (prosím špecifikujte);Preventívne zubné lekárstvo, parodontológia
Miesto Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.