Kalendár

10/2018_SR BOZP
pondelok, 15 január 2018
Kontakt K.Hoffmannová, telefón: 0904631676, e-mail: rkzlzilina@stonline.sk
školenie BOZP Špecializácie: , , , Iné (prosím špecifikujte);BOZP
Miesto Žilina
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.