Kalendár

25/2018_SR INTERDENTAL 2018
Od štvrtok, 17 máj 2018
Do sobota, 19 máj 2018
Kontakt RKZL Bratislava, Drieňová 38, 821 02 Bratislava
Špecializácie: Stomatológia, , ,
Miesto Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.