Kalendár

48/2018_SR Stomatologický kongres BB DENT Kaskády 2018
Od štvrtok, 13 september 2018
Do sobota, 15 september 2018
Kontakt RKZL BB, Mária Kálmánová, telefón: 0908915500, e-mail: rkzlbb@stonline.sk
Stomatologický seminár BB DENT Kaskády 2018
Miesto Hotel Kakskády, Sliač - Sielnica
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.