Kalendár

50/2018_SR Slávnostný seminár pri príležitosti 50. výročia otvorenia novej budovy stomatologických kliník v Br
piatok, 15 jún 2018
Kontakt Tel.: 02/32249711
Slávnostný seminár pri príležitosti 50. výročia otvorenia novej budovy stomatologických kliník v Bratislave na Heydukovej ulici (1968 – 2018) konaný dňa 15.6.2018
Miesto Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie L
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.