Kalendár

56/2018_SR Žilinské stomatologické dni 2018
Od štvrtok, 24 máj 2018
Do sobota, 26 máj 2018
Kontakt K.Hoffmannová, telefón: 0904631676, e-mail: rkzlzilina@stonline.sk
Program doložíme Špecializácie: Stomatológia, , ,
Miesto Demänovská dolina
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.