Kalendár

67/2018_SR III. Mikrovaskulárny workshop - Banská Bystrica 2018
Od pondelok, 19 november 2018
Do piatok, 23 november 2018
Kontakt MUDr. et MDDr. Adam Stebel
Špecializácie: Maxilofaciálna chirurgia, , ,
Miesto Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.