Kalendár

64/2018_SR Endodoncia nie je zložitá
streda, 30 máj 2018
Kontakt RKZL TN, Piaristická 6667, Trenčín 911 01, telefón: 0918665360, e-mail: rkzltrencin@stonline.sk
Program:
Miesto Trenčín, Hotel Magnus
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.