Kalendár

66/2018_SR Ži a nechaj žiť
streda, 20 jún 2018
Kontakt RKZL Banská Bystrica. Kálmánová 0908915500, telefón: 0908915500, e-mail: rkzlbb@stonline.sk
MUDr. Milan Tomka, PhD.
Miesto Hotel LUX, Námestie Slobody 2, Banská Bystrica
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.