Kalendár

69/2018_SR Endodoncia nie je zložitá
utorok, 26 jún 2018
Kontakt Hoffmannová, telefón: 0903631676, e-mail: rkzlzilina@stonline.sk
Praktická endodoncia. Aplikácia MTA Špecializácie: Stomatológia, , ,
Miesto Žilina
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.