Kalendár

71/2018_SR Estetika v každodennej praxi
Od piatok, 07 september 2018
Do sobota, 08 september 2018
Kontakt RKZL Žilina K.Hoffmannová, telefón: 0904631676, e-mail: rkzlzilina@stonline.sk
Implantovanie v estetickej oblasti.
Miesto Demänovská dolina
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.