Kalendár

72/2018_SR Vybrané kapitoly z čeľustnej ortopédie časť 1. - seminár
pondelok, 08 október 2018
Kontakt 0259370887 - Mgr. Marta Holečková
Vybrané kapitoly z čeľustnej ortopédie časť. 1 Špecializácie: Čeľustná ortopédia, , ,
Miesto LF SZU Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.