Kalendár

73/2018_SR 20. PREŠOVSKÉ STOMATOLOGICKÉ DNI
Od piatok, 19 október 2018
Do sobota, 20 október 2018
Kontakt www.rkzlpo.sk,RKZL Prešov, Ing.S.Kováčová,Volgogradská 13,080 01 Prešov, telefón: 0905355237, e-mail: va@rkzlpo.sk
Špecializácie: Stomatológia, Detská stomatológia, ,
Miesto Obvodný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.