Kalendár

87/2018_SR Parodontológia v praxi zubného lekára
piatok, 19 október 2018
Kontakt RKZL Bratislava, Drieňová 38, 821 02 Bratislava
Vyšetrenie parodontu v kontexte zdravotnej dokumentácie
Miesto Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.