Kalendár

91/2018_SR Ergonómia ako faktor úspechu a profilu, Integrácia najmodernejších endodontických postupov do klinic
piatok, 09 november 2018
Kontakt RKZL Bratislava, Drieňová 38, 821 02 Bratislava
Ergonómia práce
Miesto Žilina
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.