Kalendár

1/2019_SR XIII.Považské stomatologické dni
Od štvrtok, 25 apríl 2019
Do piatok, 26 apríl 2019
Kontakt RKZL TN, Piaristická 6667, Trenčín 911 01, telefón: 0918665360, e-mail: rkzltrencin@stonline.sk
Doplníme Špecializácie: Stomatológia, , ,
Miesto Trenčianske Teplice
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.