Kalendár

94/2018_SR Neodkladná podpora životných funkcií
štvrtok, 22 november 2018
Kontakt Hoffmannová, A. Bernoláka 51, 010 01 Žilina, telefón: 0904631676, e-mail: rkzlzilina@stonline.sk
Prvá pomoc v reťazi prežitia, Základná neodkladná resuscutácia, Rozšírená neodkladná resuscitácia v stom.praxi Špecializácie: , , , Iné (prosím špecifikujte);KPP
Miesto Námestovo
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.