Kalendár

13/2019_SR Odborný seminár.
Od piatok, 17 máj 2019
Do sobota, 18 máj 2019
Kontakt MUDr. I. Pollák, Extradent, s.r.o., Pri Sýpke 1213/5, 071 01 Michalovce, 0566442626, telefón: 0566442626, e-mail: rkzlko
Prednášky budú dodatočne pridelené a zaslané SKZL - Výbor pre vzdelávanie. Špecializácie: Stomatológia, , ,
Miesto penzión Dolina, Zemplínska Šírava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.