Kalendár

3/2019_SR Pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach. Medziodborová spolupráca zubného lekára s inými špecialistami
pondelok, 21 január 2019
Kontakt RKZL Košice, p. Dagmar Ďurovičová, 055 625 0149, e-mail: rkzlkosice@mivapc.sk, telefón: 0556250149, e-mail: rkzlkosice@m
bude doplnený Špecializácie: Stomatológia, , ,
Miesto LF UPJŠ, posluchárne, Tr. SNP 1, Košice
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.