Kalendár

4/2019_SR Curriculum of Oral Implantology I.
Od štvrtok, 24 január 2019
Do nedeľa, 27 január 2019
Kontakt RKZL Trnava, Sibírska 1 Trnava, 0905244015,
Curriculum I.
Miesto KC SLK Kúpeľný ostrov Piešťany
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.