Kalendár

20/2019_SR Curriculum of Oral Implantology III.
Od štvrtok, 12 september 2019
Do nedeľa, 15 september 2019
Kontakt RKZL Trnava, Sibírska 1 Trnava, 0905244015,
štvrtok
Miesto KC SLK Kúpeľný ostrov Piešťany
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.