Kalendár

5/2019_SR Školenie BOZP a OPP
piatok, 25 január 2019
Kontakt RKZL Trnava, Sibírska 1 91701 Trnava, mobil 0905244015,
program do 10.01.2019 Špecializácie: , , , Iné (prosím špecifikujte);bezpečnosť pri práci a protipožiarna ochrana pri PZS v ambulancii ZL
Miesto Dunajská Streda
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.