Kalendár

10/2019_SR Školenie BOZP a OPP
štvrtok, 11 apríl 2019
Kontakt RKZL Trnava, Sibírska 1 91701 Trnava, mobil 0905244015,
Program do 10.01.2019 Špecializácie: , , , Iné (prosím špecifikujte);bezpečnosť pri práci a protipožiarna ochrana pri PZS v ambulancii ZL
Miesto Skalica, Hotel Tatran, Námestie Slobody 98 Skalica
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.