Kalendár

16/2019_SR Prvá pomoc v ambulancii ZL
piatok, 20 september 2019
Kontakt RKZL Trnava, Sibírska 1 91701 Trnava, mobil 0905244015
Program do 10.01.2019 Špecializácie: , , , Prvá pomoc
Miesto Trnava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.