Kalendár

6/2019_SR Trnavský stomatologický seminár, téma Elektronizácia ambulancie ZL- riešenie komplikácii
sobota, 16 február 2019
Kontakt RKZL Trnava, Sibírska 1, 91701 Trnava, mobil 0905244015
program dodatočne do 30.01.2018Špecializácie: , , , Management;Ekonomika;Iné (prosím špecifikujte);Elektronizácia PZS
Miesto Trnava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.