Kalendár

98/2018_SR Postupy pri invazívnych stomatochir. ošetreniach u pacientov s antitrombotickou liečbou.
štvrtok, 06 december 2018
Kontakt RKZL TN, Piaristická 6667, Trenčín 911 01, telefón: 0918665360, e-mail: rkzltrencin@stonline.sk
Prezentácia od 14.3o
Miesto Púchov
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.