Kalendár

27/2019_SR III. Kongres Slovenskej Endodontickej Spoločnosti
sobota, 16 marec 2019
Kontakt Slovenská Endodontická Spoločnosť, Drieňová 38, 821 02 Bratislava
Pokročilé techniky pri reendodontickom ošetrení
Miesto Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.