Kalendár

26/2019_SR Liečba parodontopatií v praxi zubného lekára. Konzervatívna liečba parodontopatií-kurz
Od piatok, 08 marec 2019
Do sobota, 09 marec 2019
Kontakt RKZL Bratislava, Drieňová 38, 821 02 Bratislava
liečba parodontopatií
Miesto Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.