Členstvo v zahraničných organizáciách

SKZL je členom troch zahraničných organizácií.

The Council of European Dentists (CED) The Council of European Dentists (CED)

Rada európskych zubných lekárov (CED) je nezávislá nezisková organizácia, ktorá reprezentuje 340 000 aktívnych zubných lekárov z 32 národných komôr a asociácií z 30 európskych štátov. Bola zriadená v roku 1961 ako poradný orgán Európskej komisie. Jej cieľ je zabezpečiť vysoký štandard starostlivosti o ústne zdravie a efektívnu bezpečnosť pacienta na profesionálnej báze v rámci Európy, a to prostredníctvom pravidelných kontaktov s európskymi organizáciami a inštitúciami EÚ.

www.eudental.eu

FDI - World Dental Federation

FDI - World Dental Federation

Svetová federácia zubných lekárov FDI slúži ako jednotný orgán pre viac než milión zubných lekárov po celom svete, pracuje na vývoji zdravotníckej politiky a programoch sústavného vzdelávania. Podporuje členské asociácie a komory v aktivitách zameraných na ústne zdravie. Pôsobí na národnej aj nadnárodnej úrovni. FDI má oficiálny vzťah aj so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Svetovou alianciou zdravotníckych pracovníkov (WHPA).

www.fdiworldental.org

European Regional Organization of FDI

European Regional Organization of FDI

Európska regionálna organizácia Svetovej zdravotníckej organizácie FDI je nezisková organizácia, ktorá združuje členov FDI v Európe.

www.erodental.org