Disciplinárna komisia

MUDr. Irena Lacková - predsedníčka Disciplinárnej komisie SKZL

MUDr. Silvia Hranaiová

MUDr. Helena Potocká

MUDr. Alexander Bednárik

MUDr. Jozef Rídzik