Disciplinárna komisia

MUDr. Martin Griger - predseda Disciplinárnej komisie SKZL

MUDr. Silvia Hranaiová

MUDr. Helena Potocká

MUDr. Milan Lehotský

MUDr. Martin Rebry