Kontrolný výbor

Podnety a pripomienky k práci výboru posielajte na Sekretariát SKZL:

Eva Gontkovská

 

 

MUDr. Peter Džupa, PhD. - predseda Kontrolného Výboru SKZL

  • Tel: 00421 41 4325 127
  • Fax: 00421 41 4325 127

MUDr. Peter Osuský

  • Tel: 00421 2 6867 2545

MUDr. Katarína Labudová

  • Tel: 00421 33 647 5558

MUDr. Ľudmila Ortutová

  • Tel: 00421 51 721422

MUDr. Vanda Schwarzová

  • Tel: 00421 47 483 08 04 

MUDr. Marek Hoffman

  • Tel: 00421 914 298 867 

MUDr. František Tobiaš

  • Tel: 00421 38 532 57 63


Súbory na stiahnutie