Workshop o špecializáciách

Kategória: Zahraničie
Uverejnené: štvrtok, 12. február 2015

Na pražskom worhshope organizovanom v rámci Pražských dentálnych dní Českou stomatologickou komorou sa každoročne stretávajú zástupcovia komôr a sociácií zubných lekárov z regiónu strednej Európy a riešia vždy jednu tému. Mnohé z nich sa neskôr objavia aj na pôde CED, keďže prítomný je aj prezident Dr. Wolfgang Doneus. Tento rok išlo o špecializácie v zubnom lekárstve.

Čítať ďalej: Workshop o špecializáciách

Noví funkcionári CED

Kategória: Zahraničie
Uverejnené: štvrtok, 12. február 2015

(November 2013) Rada európskych zubných lekárov (CED) je nezávislá nezisková organizácia, ktorá reprezentuje 340 000 aktívnych zubných lekárov z 32 národných komôr a asociácií z 30 európskych štátov. Jej cieľ je zabezpečiť vysoký štandard starostlivosti o ústne zdravie a efektívnu bezpečnosť pacienta na profesionálnej báze v rámci Európy, a to prostredníctvom pravidelných kontaktov s európskymi organizáciami a inštitúciami EÚ.

Čítať ďalej: Noví funkcionári CED

Sústavné vzdelávanie v Európe

Kategória: Zahraničie
Uverejnené: štvrtok, 12. február 2015

Sústavné vzdelávanie by malo byť základnou etickou a profesionálnou povinnosťou každého praktizujúceho zubného lekára. Mal by byť zodpovedný, zlepšovať svoje vedomosti a zručnosti v rámci oficiálne uznaného programu sústavného vzdelávania. Vo väčšine európskych krajín možno sledovať potrebu a dôležitosť ďalšieho získavania vedomostí, ale aj skepsu vychádzajúcu z presvedčenia, že väčšina zubných lekárov by sa na kurzoch nezúčastnila dobrovoľne.

Čítať ďalej: Sústavné vzdelávanie v Európe

Správa z ERO

Kategória: Zahraničie
Uverejnené: štvrtok, 12. február 2015

Správa zo služobnej cesty:
Akcia: ERO plenárne zhromaždenie
Miesto: Paríž
Dátum: 11. - 12. 4. 2014
Účastník za SKZL: MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH

Čítať ďalej: Správa z ERO