Generálny míting CED Atény 2014

Kategória: Zahraničie Uverejnené: štvrtok, 12. február 2015

Na generálnom mítingu CED v Aténach, ktorý sa konal v dňoch 23. – 24. mája 2014, prijali zástupcovia členských komôr a asociácií zubných lekárov významné rozhodnutia. Stretnutie sa uskutočnilo v Grécku kvôli tomu, že prvý polrok 2014 predsedá Európskej únii.

 

Mítingu sa zúčastnil aj grécky minister zdravotníctva Spyridon Adonis Georgiadis a hlavný prejav mal prezident gréckej asociácie Dr Athanas Katsikis.

CED, Rada európskych zubných lekárov, je nezisková organizácia združujúca viac než 340 000 praktizujúcich zubných lekárov z 32 asociácií a komôr zubných lekárov sídliacich v 30 európskych krajinách. Jej cieľom je udržiavať vysoký štandard starostlivosti o ústne zdravie a efektívnu bezpečnosť pacienta v rámci Európy tak, že je v pravidelnom kontakte s organizáciami a inštitúciami EÚ.

Odborné vzdelávanie

Zástupcovia členských komôr a asociácií CED jednomyseľne prijali Uznesenie o odbornom vzdelávaní. Nie je zamerané na vzdelávanie samotné, ktoré je súčasťou základného vzdelania zubného lekára už dnes, ani nespochybňuje schopnosti absolventov. Má im pomôcť aplikovať teoretické znalosti v praxi a vybaviť ich bohatšími klinickými a manažérskymi skúsenosťami, aby dokázali lepšie zvládnuť manažment pacienta v nezávislom prostredí.

CED si uvedomuje, že systém vzdelávania sa líši v jednotlivých európskych krajinách, a preto usmernenie ponecháva na dobrovoľnej báze jednotlivých členských krajín EÚ, ktoré ho môžu zapracovať do svojej legislatívy. Spomínané uznesenie je výsledkom pracovnej skupiny pre vzdelávanie a profesionálnu kvalifikáciu, ktorú do mítingu v Aténach viedol Prof. Dr. Konstantinos Oulis a jeho miesto zaujal Prof. Dr. Paulo Melo.

Antimikrobiálna rezistencia

Členovia CED jednomyseľne prijali Uznesenie o antimiokrobiálnej rezistencii. Hovoria v ňom, že zubní lekári sú znepokojení antimokrobiálnou rezistenciou, ktorá zásadne ovplyvňuje tak prevenciu, ako aj liečbu niektorých infekcií. Tak pre celkové, ako aj orálne zdravie je pritom nevyhnutné, aby lekári predpisovali antibiotiká zodpovedne.

Hodnotenie zubných lekárov online

CED reaguje na stúpajúcu popularitu internetových stránok, na ktorých pacienti hodnotia lekárov podľa rôznych kritérií. Preto sa rozhodla, že podporí spätnú väzbu pacientov. Zároveň ide o nástroj, ktorý zubným lekárom pomôže udržať vysoký štandard praxe a zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb. Rada európskych zubných lekárov má však svoje pochybnosti o stránkach, kde ľudia prispievajú anonymne a ktoré nemajú vlastného „admina“, ktorého by sme mohli nazvať aj ako moderátora diskusie. A tak CED odporúča zavedenie určitých kritérií, ktoré zabezpečia kvalitnú diskusiu a pacientovi poskytnú správne informácie.

Európsky deň ústneho zdravia 2014

Už tradične sa bude Európsky deň ústneho zdravia sláviť 12. septembra. Tohtoročná téma znie „Orálne zdravie a diabetes“. Počas poslednej dekády došlo k dramatickému nárastu počtu diabetikov a CED konštatuje, že pacienti majú slabé vedomosti o predchádzaní ochorení v ústnej dutine pri tejto diagnóze.

Plôška:
Z pohľadu účastníkov
Na generálnom mítingu CED v Aténach sa zúčastnil prezident MUDr. Ján Gašič a viceprezident MUDr. Matúš Ursíny, ktorý sa s nami podelil o postrehy.

V konferenčnej sále hotela Divani zahájil míting prezident CED Dr. Wolfgang Doneus a následne hlavný prejav predniesol prezident gréckej asociácie Dr. Katsikis. Hneď na začiatku delegáti schvašovali program mítingu a schválenie zápisu z novembrového zasadnutia v Bruseli. Potom si z úst Dr. Sandersonovej vypočuli správu o finančných záležitostiach CED, o plnení rozpočtu za uplynulý rok. Hneď na to predniesla návrh rozpočtu na rok 2015 (nárast o takmer 18 %), ktorí sme schválili. So svojím prejavom nasledoval grécky minister zdravotníctva.

Dr. Wolfgang Doneus sformuloval zásady a poslanie CED, ktoré sú zásadné a je nevyhnutné, aby boli v prípade sponzorstva zachované. A. Sanak pripravila prezentáciu jednotlivých národných správ a vyhodnotila ich obsah. Široká diskusia sa následne rozvinula na tému dentálny tím a kompetencie jeho členov. Vyslovené problémy by sa dali zhrnúť pod hlavičky pracovnej náplne, stále sa zvyšujúce kritériá na vzdelávanie, ktoré sú podľa názoru diskutujúcich zbytočné, a samostatný výkon povolania. Stále by malo platiť, že dentálna hygienička pomáha zubnému lekárovi, ale nemôže preberať náplň jeho práce.

Sara Roda informovala o aktivitách bruselskej kancelárie od novembra 2013 do mája 2014. Zároveň otvorila diskusiu o dentálnych dechnikoch (DT) a klinických dentálnych technikoch (KDT). DT pracujú na základe objednávky a KDT pracujú samostatne.

Členovia CED schválili Uznesenie o odbornom vzdelávaní zubných lekárov – absolventov. Pracovnú skupinu E-health prezentovala Dr. Valli. Zdôraznila, že okrem iných aktivít, pracujú aj na vytvorení zásad pre elektronické hodnotenie kvality zubných lekárov, na tvorbe elektronických definícií zubov, plôšok a materiálu, ktorý by sa používal pri elektronickom vedení dokumentácie. Ďalej doľlo k schváleniu uznesenia o hodnotení zubných lekárov online.

Amalgám. To je téma, ktorá sa na generálnych mítingoch opakuje pravidelne. Dr. Sandersonová informovala, že SCHER súhlasil so stanoviskom CED vo veci alternatívnych výplňových materiálov. Platí, že trendom je ultmovanie používania amalgámu, nie je zákaz.

Dr. Cavalle za pracovnú skupinu zdravotnísckych prístrojov referoval, že Európsky parlament prijal hneď v prvom čítaní zmeny, ktoré v Smernici o zdravotníckych prístrojoch navrhovala CED.

V oblasti kpmunikácie sa pripravujú nové webové stránky CED, ako aj modernejšie logo. Informovala o tom Nina Bernotová z bruselskej kancelárie. Dozvedeli sme sa aj, že v Euróspskej komisii sa diskutuje otázka výnimiek z DPH vo verejnom záujme.

Za pracovnú skupinu bielenia zubov sa vyjadril Dr. Hanson s tým, že sledovanie nepriaznivých účinkov bielenia sa bude konať v roku 2015. Európska komisia pritom podporí ďalšie trvanie obmedzenia užívania bieliacich prostriedkov do 6 %, pokiaľ bude mať dôkazy alebo informácie o nežiaducich účinkoch.

CED prijala manifest k Európskym voľbám 2014 a oslovila európskych poslancov, aby podporili zlepšovanie orálneho zdravia, postavenie zubných lekárov a odmietli štandardy v oblasti zdravotníckej starostlivosti.