Sústavné vzdelávanie v Európe

Kategória: Zahraničie Uverejnené: štvrtok, 12. február 2015

Sústavné vzdelávanie by malo byť základnou etickou a profesionálnou povinnosťou každého praktizujúceho zubného lekára. Mal by byť zodpovedný, zlepšovať svoje vedomosti a zručnosti v rámci oficiálne uznaného programu sústavného vzdelávania. Vo väčšine európskych krajín možno sledovať potrebu a dôležitosť ďalšieho získavania vedomostí, ale aj skepsu vychádzajúcu z presvedčenia, že väčšina zubných lekárov by sa na kurzoch nezúčastnila dobrovoľne.

 

V posledných rokoch čelí sústavné vzdelávanie zubných lekárov mnohým problémom. Malo by byť povinné alebo dobrovoľné? Je dobre nastavený systém hodnotenia? Mali by sme sankcionovať tých lekárov, ktorí sústavné vzdelávanie ignorujú? A existuje nejaká forma konsenzu v tejto problematike medzi jednotlivými krajinami?

V roku 2004 uskutočnila pracovná skupina pre vzdelávanie ERO-FDI prieskum v 38 krajinách (34 odpovedí) a ďalší prieskum v roku 2010 v 43 krajinách (37 odpovedí). Oba obsahovali rovnaké otázky. Sústavné vzdelávanie zubných lekárov bolo povinné v 21 krajinách (56%) a dobrovoľné v 16 krajinách, no škála požadovaných hodín bola dosť široká (10-80 hodín). Hodnotiaci systém fungoval v 10 krajinách (27%) a v 16 (49%) neexistoval, pričom 43% krajín zapojených do prieskumov na otázku neodpovedalo. V drvivej väčšine sústavné vzdelávanie zabezpečuje asociácia alebo inštitúcia, prevažne v spolupráci s univerzitami alebo úradom z oblasti zdravotníctva. Iba 8 krajín povoľovalo ekvivalenciu, hoci až 95% vyjadrilo pozitívny záujem o túto možnosť.

V Európe prevláda trend povinného sústavného vzdelávania. Zodpovedné za tvorbu programov sú najmä autority ako univerzity, štátne orgány pôsobiace v oblasti zdravotníctva a profesionálne asociácie zubných lekárov. Hodnotiaci systém získava na popularite (27%) a sankcie sa zavádzajú v 29% krajinách. Problém ekvivalencie sa stáva akútnym vďaka rozširujúcej sa Európskej únii.

Zdroj: Alex Mersel, Paulo Melo, Vjeko Jerolimov, ERO-FDI