Noví funkcionári CED

Kategória: Zahraničie Uverejnené: štvrtok, 12. február 2015

(November 2013) Rada európskych zubných lekárov (CED) je nezávislá nezisková organizácia, ktorá reprezentuje 340 000 aktívnych zubných lekárov z 32 národných komôr a asociácií z 30 európskych štátov. Jej cieľ je zabezpečiť vysoký štandard starostlivosti o ústne zdravie a efektívnu bezpečnosť pacienta na profesionálnej báze v rámci Európy, a to prostredníctvom pravidelných kontaktov s európskymi organizáciami a inštitúciami EÚ.

 

Voľby predstavenstva CED

Na pozíciu prezidenta CED bol opätovne zvolený Dr. Wolfgang Doneus (rakúsko), ktorý bude funkciu zastávať ďalšie tri roky. Funkciu riaditeľa vo voľbách obhájili i Dr. Marco Landi (Taliansko) a Dr. Nikolai Sharkov (Bulharsko). Na pozíciu riaditeľa CED bol taktiež zvolený Dr. Alexander Tolmeijer (Holandsko). Pridali sa tak k súčasným riaditeľom Dr. Susie Sandersonovej (pokladníčka, Veľká Británia), Dr. Petrovi Engelovi (Nemecko), Dr. Pirkkovi Grönroosovi (Fínsko) a Dr. Rolandovi L’Herronovi (Francúzsko). Prestavenstvo sa stretlo krátko po generálnom mítingu a za viceprezidenta CED ustanovilo Dr. Marca Landiho.

Predstavenstvo CED sa skladá z ôsmich praktizujúcich zubných lekárov, ktorí sa starajú o administráciu organizácie, vrátane komunikácie a reprezentovaní CED na pôde tretích strán, najmä inštitúcií EÚ, ako aj implementácie pravidiel CED a finačného mamažmentu.