Správa z ERO

Kategória: Zahraničie
Uverejnené: štvrtok, 12. február 2015

Správa zo služobnej cesty:
Akcia: ERO plenárne zhromaždenie
Miesto: Paríž
Dátum: 11. - 12. 4. 2014
Účastník za SKZL: MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH

Čítať ďalej: Správa z ERO

Generálny míting CED Atény 2014

Kategória: Zahraničie
Uverejnené: štvrtok, 12. február 2015

Na generálnom mítingu CED v Aténach, ktorý sa konal v dňoch 23. – 24. mája 2014, prijali zástupcovia členských komôr a asociácií zubných lekárov významné rozhodnutia. Stretnutie sa uskutočnilo v Grécku kvôli tomu, že prvý polrok 2014 predsedá Európskej únii.

Čítať ďalej: Generálny míting CED Atény 2014

Generálny míting CED v Bruseli

Kategória: Zahraničie
Uverejnené: štvrtok, 12. február 2015

Dňa 21. 11. 2014 sa v Bruseli uskutočnil General Meeting (GM) CED, pričom celodenného maratónu rokovaní sa snemu za SKZL zúčastnili viceprezidenti MUDr. Igor Moravčík a MUDr. Matúš Ursíny. Pod taktovkou prezidenta CED Dr. Wolfganga Doneusa sa hneď v úvode schválil program aj závery jarného zasadania GM CED v Aténach. Prezident CED spomenul aj workshop v rámci Pražských dentálnych dní, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia slovenskej komory, pričom vyzdvihol aktuálnu tému špecializácií v zubnom lekárstve.

Čítať ďalej: Generálny míting CED v Bruseli

Bezpečnosť pacienta

Kategória: Zahraničie
Uverejnené: pondelok, 02. február 2015

Jedna z hlavných tém europoslancov, ktorá v blízkej budúcnosti rozvíri verejnú diskusiu

Za slovným spojením bezpečnosť pacienta sa skrývajú nežiaduce udalosti, ktoré najčastejšie vznikajú pri nesprávnej liečbe. Podľa oficiálnych informácií ide o takú udalosť, ktorá spôsobí neúmyselné poranenie, ujmu, či poškodenie pacienta, čím skomplikuje jeho liečbu, spôsobí hospitalizáciu, práceneschopnosť, alebo predĺži ich celkovú dĺžku. Rovnako môže spôsobiť i finančnú stratu či smrť, a čo je kľúčové - je spôsobená samotným poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Čítať ďalej: Bezpečnosť pacienta