Prezídium SKZL

MUDr. Igor Moravčík - prezident SKZL
prezident na web

 

MUDr. Jozef Hudec - viceprezident SKZL
hudec

 

MUDr. Matúš Ursíny - viceprezident SKZL
ursiny

 

MUDr. Martin Kotulič
kotulic

 

MUDr. Cyril Václav
Ján Gašič

 

MUDr. Marián Sivák 
sivak

 

MUDr. Simona Dianišková, PhD.
Dianiskova