Regionálne komory

 

RKZL BRATISLAVA

 
 • Prezident: MUDr. Vlastimil Graus, PhD., MPH, MHA
 • Sekretariát: Gabriela Červenková
 • Adresa: Drieňová 38, 821 02 Bratislava
 • Telefón: 02 / 43 41 33 07
 • Fax: 02 / 43 41 33 07
 • E-mail: rkzlba@nextra.sk
 • WWW: www.rkzlba.sk
rkzl bratislava cervenkova

RKZL TRNAVA

 
 • Prezident: MUDr. Jozef Fábry
 • Sekretariát: Martina Skákalová
 • Adresa: Sibírska 1, 917 01 Trnava
 • Telefón: 033 / 534 71 21
 • Fax: 033 / 534 71 21
 • E-mail: sekretariat@rkzltt.sk 
 • WWW: www.rkzltt.sk
 foto

RKZL TRENČÍN

 
 • Prezident: MUDr. Veronika Šišovská
 • Sekretariát: Ing. Jana Janivová
 • Adresa: Piaristická 6667, 911 80 Trenčín
 • Telefón: 032 / 744 21 49
 • Fax: 032 / 744 21 49
 • E-mail: rkzltrencin@stonline.sk
 • WWW:
rkzl trencin betakova

RKZL ŽILINA

 
 • Prezident: MUDr. Martin Kotulič
 • Sekretariát: Katarína Hoffmannová
 • Adresa: A. Bernoláka 51, 010 01 Žilina
 • Telefón: 041 / 76 316 76
 • Fax: 041 / 76 316 76
 • E-mail: rkzlzilina@stonline.sk
 • WWW: www.rkzlza.sk
rkzl zilina hoffmannova

RKZL BANSKÁ BYSTRICA

 
 • Prezident: MUDr. Patrícia Husárová
 • Sekretariát: Mária Kálmánová
 • Adresa: Nám. SNP 7, 974 01 Banská Bystrica
 • Telefón: 048 / 41 517 66
 • Fax: 048 / 41 517 02
 • E-mail: rkzlbb@stonline.sk
 • WWW: www.rkzlbb.sk
rkzl banska bystrica kalmanova

RKZL KOŠICE

 
 • Prezident: MUDr. Juraj Dobrík
 • Sekretariát: Dagmar Ďurovičová, tajomníčka Viera Kollárová
 • Adresa: Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
 • Telefón: 055 / 62 501 49
 • Fax: 055 / 62 501 49
 • E-mail: rkzlkosice@mivapc.sk
 • WWW:
rkzl kosice durovicova

RKZL NITRA

 
 • Prezident: MUDr. Július Ladický
 • Sekretariát: Mgr. Eva Jókayová
 • Adresa: Piaristická 2 (Administratívna budova STAPRING a. s.), 949 24 Nitra
 • Telefón: 0911 573 650
 • Fax: 
 • E-mail: sekretariat@rkzlnitra.sk
 • WWW: www.rkzlnitra.sk
 Jokayova

RKZL PREŠOV

 
 • Prezident: poverený viceprezident MUDr. Miroslav Jánošík
 • Sekretariát: Ing. Slávka Kováčová
 • Adresa: Volgogradská 13,(Business centrum SPINEA) 080 01 Prešov 
 • Telefón: 051 / 77 144 97, mob. 0905 355 237
 • E-mail: sekretariat@rkzlpo.sk 
 • WWW: www.rkzlpo.sk