Výbor SKZL pre dentálnu prax

Podnety a pripomienky k práci výboru posielajte na Sekretariát SKZL:

Mgr. Peter Kotira, PhD.

 

 

MUDr. Jozef Hudec - predseda výboru

  • Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
  • Tel: 048 / 413 78 82
  • Fax: 048 / 413 78 82

MUDr. Július Ladický

  • Telefón: 00421 38 5228755

MUDr. Igor Moravčík 

  • Telefón: 0905 937446 

MUDr. Karol Svitek

  • Telefón: 053/4874323

MUDr. Roman Martončík 

MUDr. Patrícia Husárová