Výbor SKZL pre legislatívu

Podnety a pripomienky k práci výboru posielajte na Sekretariát SKZL: 

Mgr. Peter Kotira, PhD.

 

 

MUDr. Igor Moravčík - predseda výboru

  • Tel: 0905 937446

 MUDr. Cyril Václav 

  • Tel: 00421 52 4593 220, 0903 774 692
  • Fax: 00421 52 4593 220

MUDr. Marián Sivák

  • Tel: 02/44457872

MUDr. Anton Fedorko

  • Tel: 00421 53 4426 396
  • Fax: 00421 53 4421 066

MUDr. Vlastimil Graus, MPH, MHA

  • Tel: 02 / 43413307
  • Fax: 00421 2 43413307

MUDr. Viera Kostolániová