Výbor SKZL pre prevenciu

Podnety a pripomienky k práci výboru posielajte na Sekretariát SKZL:

Mgr. Ingrid Hebertová, MPH

 

 

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. - predsedníčka

  • Telefón: 00421 55 6403 915
  • Fax: 00421 55 6428 141

MUDr. Irena Lacková

  • Telefón: 02/44459817

MUDr. Pavol Andel 

MUDr. Peter Kukolík

MUDr. Melánia Serafinová

MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.