Výbor SKZL pre rozpočet

Podnety a pripomienky k práci výboru posielajte na Sekretariát SKZL:

Ing. Alica Bednárová

 

 

MUDr. Matúš Ursíny – predseda

  • Telefón: 00421 2 52964560

MUDr. Jozef Hudec

  • Telefón: 048 / 413 78 82
  • Fax: 048 / 413 78 82

MUDr. Marián Sivák

  • Telefón: 02/44457872

MUDr. Martin Kotulič

  • Tel: 043/4238256