Výbor SKZL pre vzdelávanie

Podnety a pripomienky k práci výboru posielajte na Sekretariát SKZL:

PhDr. Lujza Hanová

 

MUDr. Vlastimil Graus, PhD., MPH, MHA - predseda

  • Telefón: 00421 2 4341 3307
  • Fax: 00421 2 4341 3307

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

  • Telefón: 00421 55 6403 915
  • Fax: 00421 55 6428 141 

prof. MUDr. Peter Stanko, CSc. 

MUDr. Bohuslav Novák, PhD. 

MUDr. Dušan Hollý, PhD.

  • Telefón: 0905403709

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH

  • Telefón: 00421 2 63814757
  • Fax: 00421 2 63814757

MUDr. Pavol Andel  

MUDr. Tomáš Červenka 

MUDr. Jozef Minčík, PhD.