Výbor SKZL pre zahraničie

Podnety a pripomienky k práci výboru posielajte na Sekretariát SKZL:

Barbora Ďurčanová

 

 

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH - predsedníčka výboru

  • Tel: 00421 2 6381 4757; 00421 903 774 690
  • Fax: 00421 2 6381 4757

MUDr. Matúš Ursíny

  • Tel: 00421 2 52964560

MUDr. Igor Moravčík

  • Telefón: 0905 937446