Viete, čo konzumujú Vaše deti v školských jedálňach?

Kategória: Prevencia
Uverejnené: pondelok, 19. jún 2017

Aktuálnosť témy vychádza nielen z nedostatočného ústneho zdravia u nás, z vysokého percenta detí a dospelých, ktorí nenavštevujú pravidelne zubného lekára, ale aj v súčasnosti z aktuálne diskutovanej problematiky školskej reformy.

Čítať ďalej: Viete, čo konzumujú Vaše deti v školských jedálňach?

Ako má vyzerať preventívna prehliadka

Kategória: Prevencia
Uverejnené: štvrtok, 15. jún 2017

Význam preventívnej prehliadky je v tom, že cieleným vyšetrením v pravidelnom intervale sa včas dozvieme pravdu o svojom zdravotnom stave. Teda v čase, keď ešte nemusíme pociťovať žiadne zdravotné problémy, ktoré by vyžadovali návštevu lekára.

Čítať ďalej: Ako má vyzerať preventívna prehliadka

Viete, kedy treba ísť prvýkrát s dieťaťom k zubnému lekárovi?

Kategória: Prevencia
Uverejnené: utorok, 09. máj 2017

odborne usmernenie

Odpoveď môže dať napríklad Odborné usmernenie MZ SR na včasnú diagnostiku zubného kazu u detí a dorastu. 

Čítať ďalej: Viete, kedy treba ísť prvýkrát s dieťaťom k zubnému lekárovi?