Komora zubných lekárov má riešenia...

Kategória: Tlačové správy
Uverejnené: štvrtok, 28. november 2019

SKZL1

Prevencia, financovanie, legislatíva, optimalizácia siete a s tým súvisiace poskytovanie zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti boli témy, ktoré odprezentoval prezident Slovenskej komory zubných lekárov MUDr. Igor Moravčík na volebnom sneme v Jasnej.

 

Nosnou témou jesenného snemu SKZL boli voľby do vrcholových orgánov komory. Teší nás, že boli zvolení aj mladí kolegovia zubní lekári, ktorí prejavili ochotu a chuť pracovať v komorových štruktúrach. „Verím, že keď sa spojí profesionalita s progresívnosťou a modernými procesmi vieme posunúť stavovské princípy ochrany zubného lekára ako aj pacienta vpred“, povedal po sneme I. Moravčík.

Čítať ďalej: Komora zubných lekárov má riešenia...

12. september je Európsky deň ústneho zdravia

Kategória: Tlačové správy
Uverejnené: štvrtok, 12. september 2019

kefka

Mottom Svetovej zdravotníckej organizácie pre rok 2019 : ... Povedz Ááá ... otvor ústa a uvidíš svoje zdravie ... pokračuje aj Európsky deň ústneho zdravia, ktorý každoročne pripadá na 12.september.

Slovenská komora zubných lekárov aj pri tejto príležitosti chce upriamiť pozornosť nášho obyvateľstva na význam prevencie ústneho zdravia dospelých. „Väčšina dospelej a najmä seniorskej populácie prevenciu vníma len ako absolvovanie preventívnej prehliadky raz ročne, a tým urobili všetko pre svoje ústne zdravie“, hovorí predsedníčka Výboru SKZL pre prevenciu a hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo prof. Neda Markovská.

Čítať ďalej: 12. september je Európsky deň ústneho zdravia

Svetielko financovania reálnych nákladov pomaly hasne

Kategória: Tlačové správy
Uverejnené: utorok, 25. jún 2019

oktober 2019

Nedostatok disponibilných finančných zdrojov je dôvod, pre ktorý sa Slovenská komora zubných lekárov nedohodla so zdravotnou poisťovňou Dôvera na zreálnení platieb výkonov poskytovaných v zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti od 1. 7. 2019.

Na základe vyjadrení rezortu zdravotníctva, kedy len do ambulantného sektora išlo oproti vlaňajšku o 55 miliónov eur viac a zdroje sú rovnomerne rozdelené do všetkých oblastí potrebných pre všetkých pacientov a zdravotníkov, Slovenská komora zubných lekárov vyjadruje zásadný nesúhlas s vyjadrením rezortu z dôvodu, že do segmentu sa z roka na rok dostáva nižšie percento disponibilných zdrojov za zubno-lekárske výkony hradené zdravotnými poisťovňami.

Potom je na mieste otázka, o čom máme rokovať so zdravotnými poisťovňami, keď jediné čo počujeme je nedostatok disponibilných finančných zdrojov, a preto nie je možné vyhovieť legitímnym požiadavkám zubných lekárov.

Slovenská komora zubných lekárov predložila oprávnené požiadavky, ktoré by mali priniesť vyššiu spokojnosť pacientov v poskytovaní zdravotných výkonov v zubných ambulanciách. Z dôvodu deklarovaného nedostatku disponibilných zdrojov sme sa rozhodli, s ohľadom na našich pacientov, predĺžiť platnosť zmlúv o tri mesiace za súčasných podmienok a pokračovať v rokovaní tak, aby sme od 1.10.2019 mohli uzavrieť zmluvné a cenové podmienky zodpovedajúce reálnejším úhradám za zubné ošetrenia.

20. marec Svetový deň ústneho zdravia

Kategória: Tlačové správy
Uverejnené: pondelok, 18. marec 2019

OtvorUsta 2019 HNx136 3101 1 page 0001

 2019 – Povedz Ááá! Staraj sa o zdravé ústa

Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) už po šiestykrát (nepretržite od roku 2014) organizuje podujatia v rámci Svetového dňa ústneho zdravia. Mottom Svetovej organizácie zubného lekárstva (FDI) pre rok 2019 je Povedz Ááá! Staraj sa o zdravé ústa opäť upozorňuje na úzky vzťah medzi stavom ústneho a celkového zdravia.

Čítať ďalej: 20. marec Svetový deň ústneho zdravia