20. marec Svetový deň ústneho zdravia

Kategória: Tlačové správy
Uverejnené: pondelok, 18. marec 2019

OtvorUsta 2019 HNx136 3101 1 page 0001

 2019 – Povedz Ááá! Staraj sa o zdravé ústa

Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) už po šiestykrát (nepretržite od roku 2014) organizuje podujatia v rámci Svetového dňa ústneho zdravia. Mottom Svetovej organizácie zubného lekárstva (FDI) pre rok 2019 je Povedz Ááá! Staraj sa o zdravé ústa opäť upozorňuje na úzky vzťah medzi stavom ústneho a celkového zdravia.

Čítať ďalej: 20. marec Svetový deň ústneho zdravia

Aktuálne témy prezentované na stretnutí s novinármi

Kategória: Tlačové správy
Uverejnené: štvrtok, 07. február 2019

TK 7.2

K témam  pripravenosť študentov zubného lekárstva do praxe; vytvorenie optimálnej mapy siete poskytovateľov zubno-lekárskej starostlivosti; novej filozofii platieb za zubno-lekárske výkony a aktuálne z Bruselu eHealth vs eZdravie v zubnom lekárstve informovali dnes novinárov prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík, hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., viceprezident SKZL a predseda Výboru SKZL pre dentálnu prax MUDr. Jozef Hudec a delegát SKZL a člen Pracovnej skupiny pre eHealth v Rade európskych zubných lekárov v Bruseli MUDr. Peter Kukolík.

Čítať ďalej: Aktuálne témy prezentované na stretnutí s novinármi

Rozšírenie výučbovej kapacity pre študentov zubného lekárstva

Kategória: Tlačové správy
Uverejnené: utorok, 08. január 2019

web Otvorenie vyucbovych

Na Lekárskej fakulte SZU v týchto dňoch dochádza k rozšíreniu pracoviska Katedry zubného lekárstva o ďalšie pracovisko, ktoré výrazne pomôže klinickej výučbe budúcich zubných lekárov. Ide o vybudovanie ďalších zubnolekárskych ambulancií s moderným vybavením, ktoré je aspoň čiastočne podobné európskym fakultám zubného lekárstva. Študenti v rámci prípravy budú mať lepšie možnosti praktickej prípravy v diagnostike a liečbe pacientov s ochoreniami ústnej dutiny.  

Čítať ďalej: Rozšírenie výučbovej kapacity pre študentov zubného lekárstva

Slovenská komora zubných lekárov požaduje reálne dofinancovanie výkonov

Kategória: Tlačové správy
Uverejnené: sobota, 24. november 2018

Uznesenie2

Delegáti jesenného snemu Slovenskej komory zubných lekárov vyjadrujú nespokojnosť s financovaním zubno-lekárskych výkonov z verejného zdravotného poistenia.

Zubné lekárstvo je dlhodobo finančne poddimenzované, v rokoch 2016 – 2017 nebolo realizované takmer žiadne navýšenie platieb zo strany zdravotných poisťovní. Úhrady poisťovní nepokrývajú stále sa zvyšujúce náklady zubných ambulancií (zvýšené energie, personálne náklady, separátory amalgámu a iné materiálno-technické vybavenie), čo v konečnom dôsledku pociťuje hlavne pacient napriek tomu, že si hradí zdravotné poistenie.

Komora nie je spokojná s výsledkami rokovaní so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou o cenových podmienkach od 1. 1. 2019. Priemerný ročný nárast platieb za výkony zubných lekárov od roku 2016 je menej ako 2 %, pričom u ostatných segmentov je navýšenie o 10 až 20 %. Poisťovňa nám zatiaľ negarantuje také navýšenie finančných prostriedkov pre svojich poistencov, ktoré by sa priblížilo k reálnej hodnote zubno-lekárskeho výkonu.

V tejto súvislosti však komora pozitívne vníma medializovanú správu VšZP, ktorá v roku 2019 pridá ambulanciám 50 mil. eur. Zubné lekárstvo, ako jeden zo segmentov ambulantného sektora požaduje na rok 2019 zvýšenie ceny bodu minimálne o 10 % s následnou úpravou tak, aby sa cena hradená z verejného zdravotného poistenia pre pacientov približovala reálnej hodnote výkonu poskytovania zubno-lekárskej starostlivosti.

V prípade nedohody so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Slovenská komora zubných lekárov zváži kroky, ktoré by mohli viesť k vypovedaniu zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.