Svetielko financovania reálnych nákladov pomaly hasne

Kategória: Tlačové správy
Uverejnené: utorok, 25. jún 2019

oktober 2019

Nedostatok disponibilných finančných zdrojov je dôvod, pre ktorý sa Slovenská komora zubných lekárov nedohodla so zdravotnou poisťovňou Dôvera na zreálnení platieb výkonov poskytovaných v zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti od 1. 7. 2019.

Na základe vyjadrení rezortu zdravotníctva, kedy len do ambulantného sektora išlo oproti vlaňajšku o 55 miliónov eur viac a zdroje sú rovnomerne rozdelené do všetkých oblastí potrebných pre všetkých pacientov a zdravotníkov, Slovenská komora zubných lekárov vyjadruje zásadný nesúhlas s vyjadrením rezortu z dôvodu, že do segmentu sa z roka na rok dostáva nižšie percento disponibilných zdrojov za zubno-lekárske výkony hradené zdravotnými poisťovňami.

Potom je na mieste otázka, o čom máme rokovať so zdravotnými poisťovňami, keď jediné čo počujeme je nedostatok disponibilných finančných zdrojov, a preto nie je možné vyhovieť legitímnym požiadavkám zubných lekárov.

Slovenská komora zubných lekárov predložila oprávnené požiadavky, ktoré by mali priniesť vyššiu spokojnosť pacientov v poskytovaní zdravotných výkonov v zubných ambulanciách. Z dôvodu deklarovaného nedostatku disponibilných zdrojov sme sa rozhodli, s ohľadom na našich pacientov, predĺžiť platnosť zmlúv o tri mesiace za súčasných podmienok a pokračovať v rokovaní tak, aby sme od 1.10.2019 mohli uzavrieť zmluvné a cenové podmienky zodpovedajúce reálnejším úhradám za zubné ošetrenia.

20. marec Svetový deň ústneho zdravia

Kategória: Tlačové správy
Uverejnené: pondelok, 18. marec 2019

OtvorUsta 2019 HNx136 3101 1 page 0001

 2019 – Povedz Ááá! Staraj sa o zdravé ústa

Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) už po šiestykrát (nepretržite od roku 2014) organizuje podujatia v rámci Svetového dňa ústneho zdravia. Mottom Svetovej organizácie zubného lekárstva (FDI) pre rok 2019 je Povedz Ááá! Staraj sa o zdravé ústa opäť upozorňuje na úzky vzťah medzi stavom ústneho a celkového zdravia.

Čítať ďalej: 20. marec Svetový deň ústneho zdravia

Aktuálne témy prezentované na stretnutí s novinármi

Kategória: Tlačové správy
Uverejnené: štvrtok, 07. február 2019

TK 7.2

K témam  pripravenosť študentov zubného lekárstva do praxe; vytvorenie optimálnej mapy siete poskytovateľov zubno-lekárskej starostlivosti; novej filozofii platieb za zubno-lekárske výkony a aktuálne z Bruselu eHealth vs eZdravie v zubnom lekárstve informovali dnes novinárov prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík, hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., viceprezident SKZL a predseda Výboru SKZL pre dentálnu prax MUDr. Jozef Hudec a delegát SKZL a člen Pracovnej skupiny pre eHealth v Rade európskych zubných lekárov v Bruseli MUDr. Peter Kukolík.

Čítať ďalej: Aktuálne témy prezentované na stretnutí s novinármi

Rozšírenie výučbovej kapacity pre študentov zubného lekárstva

Kategória: Tlačové správy
Uverejnené: utorok, 08. január 2019

web Otvorenie vyucbovych

Na Lekárskej fakulte SZU v týchto dňoch dochádza k rozšíreniu pracoviska Katedry zubného lekárstva o ďalšie pracovisko, ktoré výrazne pomôže klinickej výučbe budúcich zubných lekárov. Ide o vybudovanie ďalších zubnolekárskych ambulancií s moderným vybavením, ktoré je aspoň čiastočne podobné európskym fakultám zubného lekárstva. Študenti v rámci prípravy budú mať lepšie možnosti praktickej prípravy v diagnostike a liečbe pacientov s ochoreniami ústnej dutiny.  

Čítať ďalej: Rozšírenie výučbovej kapacity pre študentov zubného lekárstva