Viete, čo konzumujú Vaše deti v školských jedálňach?

Kategória: Prevencia Uverejnené: pondelok, 19. jún 2017

Aktuálnosť témy vychádza nielen z nedostatočného ústneho zdravia u nás, z vysokého percenta detí a dospelých, ktorí nenavštevujú pravidelne zubného lekára, ale aj v súčasnosti z aktuálne diskutovanej problematiky školskej reformy.

 

Významnou súčasťou ochrany ústneho zdravia je výchova a osvojenie si zdravých stravovacích návykov v detskom veku. Považuje sa za jednu z najúčinnejších foriem prevencie výživou ovplyvnených chorôb. Na formovaní týchto návykov sa podieľajú aj zariadenia školského stravovania.

Ide najmä o materské a základné školy ako aj študentské domovy, kde sú ubytovaní dospievajúci študenti vo veku 15-19 rokov. Základným problémom je takmer od narodenia nadmerná konzumácia sladených nápojov a potravín s vysokým obsahom cukrov, ktoré sú príčinou komplexu ochorení ľudského tela, vrátane vysokého výskytu zubného kazu.

Impulzom pre SKZL sú listy rodičov, ktorí majú záujem, aby sa ich deťom nepodávali sladené nápoje v MŠ a ZŠ a žiadajú nás o pomoc.

Aká je situácia v súčasnosti:
Do 1. 9. 2016 platila Vyhláška MŠ SR 330/2009 pre tieto školské zariadenia, ktorá obsahovala aj odporúčané a neodporúčané potraviny v jedálnom lístku týchto zariadení. V rámci všeobecných zásad tvorby jedálneho lístka bolo povolené podávať ku každému hlavnému a doplnkovému jedlu „... nápoj v podobe pitnej vody, minerálnej vody, mlieka, nesladených ovocných a tmavých čajov..."

Od 1. 9. 2016 sú v platnosti Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie. Tieto normy zaväzujú školské zariadenia pri podávaní nápojov dávať prednosť týmto typom nápojov:

1. Ovocné a zeleninové nápoje
- preferovať čerstvé šťavy s obsahom 100% ovocia mierneho pásma alebo zeleniny, ktoré spĺňajú požiadavky legislatívy t. j. do ktorých nebol pridaný cukor, sladidlá, farbivá, arómy a konzervačné látky.

2. Sirupy
- preferovať sirupy s minimálne 50% podielom ovocnej zložky,
- bez prídavku syntetických farbív a aróm, bez konzervačných látok.

3. Je neprípustné:
- podávanie cukroviniek alebo cukrárenských výrobkov, parených buchiet a knedlí z distribučnej siete v zariadeniach školského stravovania,
- v rámci desiatej, olovrantu a obeda podávať cukrovinky, sladké pečivo, čokolády, keksy, a pod.

Normy sú dostupné na:
https://www.minedu.sk/data/files/6508_normy_od_01_09_2016.pdf

Ďalej tieto normy v rámci pitného režimu majú preferovať podávanie čistej pitnej vody, resp. vody ochutenej citrónom, pomarančom, limetkou, grepom v pomere na 1 l vody 50g ovocia s pridaním byliniek podľa regionálnych zvyklostí (mäta, medovka a pod.), čajov na prírodnej báze (s obsahom šípok, sušeného ovocia), prírodných 100 % ovocných štiav spracovaných lisovaním a ovocných štiav s 50 % podielom ovocnej zložky bez aróm, umelých farbív a konzervačných látok.

V kompetencii SKZL a zubných lekárov nie je kontrolovať dodržiavanie školských programov. Žiaľ Ministerstvo školstva SR tejto problematike vo vzťahu k zdraviu dieťaťa venuje malú pozornosť v zmysle dlhodobých a kontinuálnych programov.

Zárukou zdravých úst je primárna prevencia, čo znamená: zdravá výživa, ústna hygiena, remineralizácia chrupu a pravidelné prehliadky u zubného lekára. Základným zámerom zubných lekárov je znižovanie kazivosti chrupu. Začiatok prevencie nie je iba v rukách dieťaťa a jeho rodiča, ale aj v rukách pracovníkov predškolských a školských zariadení.

V čom je problém?

Ešte kým platila pôvodná vyhláška povoľujúca podávať len čistú vodu a nesladené nápoje, bola v mnohých zariadeniach porušovaná. SKZL má mnoho podnetov od rodičov. V mnohých zariadeniach sa vyhláška nedodržiavala aj napriek ich požiadavkám o zmenu.

Je zaujímavé:

- pri tvorbe tohto dokumentu (Materiálno-spotrebné normy...) sa SKZL ako odborníkov v tejto oblasti na názor, resp. spoluprácu nikdy nikto nepýtal,

- kto v súčasnosti zaručí, že tieto nápoje budú z čistého a čerstvého ovocia (pozn.: uvádza sa bio-ovocie ako najvhodnejšie), aká bude kontrola.

- Čo je nevyhnutné? A tu je možnosť pre Vás, vážení rodičia, ktorí určite chcete mať dieťa so zdravými zubami, dieťa ktoré nemusí pociťovať a vedieť čo je bolesť a strach z návštevy zubného lekára. Opakovane sa nielen informujte, ale aj kontrolujte či v skutočnosti boli podané deťom nápoje z čerstvého ovocia, či nešlo o ich náhradu lacnými cukor obsahujúcimi džúsmi. Hlavne však žiadajte, aby v zmysle pitného režimu bol deťom podávaná ČISTÁ, ničím neochutená VODA, pretože smäd uhasí len voda.

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.