31/2006 Z.z.

31/2006 Z.z.
File Size:
42.50 kB
Dátum:
22. január 2015

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie