578/2004 Z.z. - v znení účinnom od 1.1.2015

578/2004 Z.z. - v znení účinnom od 1.1.2015
File Size:
931.43 kB
Dátum:
22. január 2015

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov